Forum Başlıkları

En Yeni Forum Başlıkları
> İŞ İLANI
> Turkiye Elektronikci...
> GÜVENLİ ŞİFRE OLUŞTURMA
En Fazla İlgilenilen Başlıklar
> İŞ İLANI [0]
> Turkiye Elektroni... [0]
> GÜVENLİ ŞİFRE OLU... [0]




Atatürk Diyor ki

atatürk





Merkezi uydu anten ve kamera kayıt sistemlerinin kontrol yetkisi verilmesi hk.Yazdır

Merkezi uydu anten ve kamera kayıt sistemlerinin kontrol yetkisi verilmesi hk. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA

Merkezi uydu anten ve kamera kayıt sistemlerinin kontrol yetkisi verilmesi hakkında


Yeni binaların dış cephelerinde,teraslarında ve balkonlarında kontrolsüz bir şekilde takılan çanak antenlerin oluşturduğu görüntü kirliliğinin önlenmesi ,vatandaşlarımızın can mal kayıplarının önlenmesi ,yeni binalarda tv yayın sisteminin teknik şartlara uygun çalışır durumda olması,Kayıt dışı iş yapanları engellemek,belgesiz ve eğitimsiz kişilerin anten montajı yapmasını engellemek, toplumsal olayların terör ve hırsızlık vakalarının çözümlenmesi gözetilerek ortak uydu anten sistemlerindeki ve kamera kayıt sistemlerindeki kalite standartlarını arttırmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacı ile Türkiye elektrik elektronik v.b teknisyenleri esnaf ve sanatkarlar federasyonu ve federasyonumuza bağlı odaların talepleri doğrultusunda Türkiye elektrik elektronik v.b teknisyenleri esnaf ve sanatkarlar federasyonu olarak merkezi uydu anten yayın sistemlerinin denetimi ile ilgili yetki verilmesi arz ediyoruz
resmi gazetede yayımlanan 1 haziran 2013 tarih 28664 sayılı ” MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, yapı ruhsatını veren ilgili idareden izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için ilgili idareye yapılan başvuru dilekçesi ekinde, fenni mesullerin veya yapı denetim kuruluşlarının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını, mevzuata uygun olarak piyasaya arz edilmiş ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen mevzuatın gereklerini sağlayan malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirten raporları, yetki belgesine haiz mimar, mühendis veya kuruluşlarca tanzim edilen enerji kimlik belgesi ile yapıya ilişkin fotoğrafları yer alır. Enerji kimlik belgesi, yapı 1 Haziran 2013 – Sayı : 28664 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21 kullanma izin belgesi ile birlikte onaylanarak yapı sahibine verilir. Enerji kimlik belgesi olmayan mevcut yapılarda gerçekleştirilecek her türlü ruhsat işleminde bu belgenin düzenlenmesi zorunludur. Merkezi sistem kaloriferli binalarda ısıtma tesisatı projelerinde termostatik vanalara ve projenin gereğine göre ısı sayaçlarına veya ısı ölçerlere yer verilmesi zorunludur. İlgili idareler, yapı kullanma izni işlemlerinde; uydu antenleri ve diğer haberleşme antenleri ile telefon, televizyon, kablo tv ve internet gibi, sesli ve görüntülü haberleşme ve iletişim sistemlerine dair tesisatı, kullanıcıların aynı hizmeti aynı anda farklı kuruluşlardan sağlanmasına imkan veren çoklu sisteme uygun olarak ve görüntü ve haberleşme kirliliğine yol açmayacak şekilde tesis edilip edilmediğini, ticari binalarda standartlara uygun ve görüntü kirliliğine yol açmayacak şekilde tabela yeri bırakılıp bırakılmadığını, binalarda usulüne uygun atık ayrıştırma bacası yapılıp yapılmadığını, ilgili mevzuatına uygun olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılıp faydalanılmadığını, sitelerde gri su toplama havuzu, dış güvenlik kamerası tesisatı ve benzeri önlemlerin alınıp alınmadığını denetlemek zorundadır. ” bu kanun maddesi gereğince belediyelere denetleme kontrol yetkisi verilmiştir ancak belediyelerde uzman teknisyen olmadığı için kontrollerde aksaklıklar olduğunu Türkiye elektrik elektronik v.b teknisyenleri esnaf ve sanatkarlar federasyonu ve odalarımızdan gelen tespitlerle belgelenmiştir
Bu aksaklıklar aşağıda belirtilmiştir.
1-Yeni binalara montajı yapılan merkezi uydu anten sistemlerinin kontrolü aşamasında yeterli Teknik bilgisi olmayan ve ilgili meslek ile ilgili ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişiler tarafından kontrol edildiği ve bu kişilerin raporu doğrultusunda uygunluk raporu verilmesinden dolayı kurulan sistemler teknik şartlara uygun çalışmamaktadır,dolayısı ile vatandaşlar balkonlara anten taktırmaya devam etmektedirler
2- merkezi uydu anten sistemlerinde kullanılan malzemelerin çalışır durumda olmadığı, arzalı ürünler kullanıldığı tespit edilmiştir.
3- merkezi uydu anten sistemlerinin sadece yapı ruhsatı alabilmek için fiziksel olarak kurulduğu ve sistemlerin teknik olarak doğru çalışmadığı tespit edilmiştir.
4-yapı ruhsatı alabilmek için yeni yapılarda merkezi uydu anten sistemleri montajında 2. El ürünlerin kullanıldığı tespit edilmiştir.
5- merkezi uydu anten sistemlerinde sağlıklı çalışmayan kalitesiz ithal ürünlerin kullanıldığı tespit edilmiştir
6- merkezi uydu anten sistemlerini yetki belgesi,ustalık belgesi ve vergi kaydı olmayan kayıt dışı çalışanların satış ve montajı yaptıklarını ve vatandaşları mağdur ettiklerini tespit edilmiştir.
7- kontrol yetersizliği olduğu için binalara balkonlara teraslara eskiden olduğu gibi vatandaşlar tv seyredebilmek için anten taktırmak zorunda kalıyorlar ve görüntü kirliliği ve can mal kaybı riski artmaktadır.
çevre ve şehircilik bakalığınca binalara uygulanan zayıf akım ile ilgili kontrol yetki yönetmeliği yada genelge çıkarılması ve tüm beledediyeler kanalı ile uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.
yetki uygulaması
Konunun çözümü ile ilgili Kontrol Yetkisinin Türkiye elektrik elektronik v.b teknisyenleri esnaf ve sanatkarlar federasyonuna verilmesiyle ilgili yasal Dayanak:
5362 sayılı Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunun 11. Maddesinin L bendinde oda üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini standartlarına ve sağlık koşullarına uygun şekilde üretilip üretilmediğini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını ilgililerin başvurusu üzerine veya doğrudan veya uzman kimseler aracılığı ile kontrol etmek ayrıca mesleki teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak tekrarı halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildirmek,tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak ve üyeleri hakkında bu konuda odaya yapılan şikayetleri incelemek.
Uygulama
1-) Bu kanuna dayanarak 3308 sayılı meslek kuruluşları kanunu kapsamında görüntü ve ses sistemleri meslek alanında ustalık belgesi olanların,görüntü ve ses sistemleri ile ilgili mesleki yeterlilik belgeleri olanların ilgili meslek odasına kayıtlı katma değer sağlayan esnaf üyelerin ve mesleki oda tarafından eğitim sonunda merkezi uydu sistemi ve kamera kayıt güvenlik sistemlerini kurmaya yetkilidir belgesi olanların merkezi uydu anten sistemlerini ve kamera kayıt güvenlik sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve kayıt dışı belgesiz kişilerin uydu anten sistemleri kurmasını engellemek.
2-) Türkiye elektrik elektronik v.b teknisyenleri esnaf ve sanatkarlar federasyonuna bağlı Türkiye genelinde 97 mesleki odamız tarafından muayene edilmelidir.Türkiye elektrik elektronik v.b teknisyenleri esnaf ve sanatkarlar federasyonuna bağlı illerde faaliyet gösteren Elektronik Teknisyenleri esnaf ve sanatkarlar odalarınca, Elektronik Teknisyenleri esnaf ve sanatkarlar odası olmayan illerde elektrik elektronik teknisyenleri esnaf ve sanatkarlar odalarınca ,meslek odası olmayan illerde karma odalar tarafından görevlendirilen mesleki yeterlilik belgesi yada ustalık belgesi olan teknisyenler tarafından merkezi uydu sistemi ve kamera kayıt güvenlik sistemlerini binalarda uygulanırken günümüz teknolojisine uygun sağlam nitelikli türk malı uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder usule uygun montajı yapılan merkezi uydu anten sistemlerinin ve kamera kayıt sistemlerine uygunluk raporu mesleki oda onaylamalıdır.Usule uygun olmayan niteliksiz kalitesiz sağlam montaj yapılmayan ve Türk malı kullanılmayan ürünlere mesleki odalar tarafından uygunluk raporu verilemez.

3-) yeni binalara merkezi uydu anten ve kamera kayıt güvenlik sistemi kuran yüklenici firmalar ilgili meslek odasından iş bitirme evraklarını eksiksiz onaylı belediye imar müdürlüğüne teslim eder.bu belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a-)mesleki odaya kayıtlı olduğunu ibra eden 90 gün geçerli olan mesleki faaliyet belgesi
b-)yüklenici firmanın vergi levhası
b-)binalarda kullanılan ürünlerin garanti belgeleri ve faturası
c-)merkezi uydu anten ve kamera kayıt güvenlik sistemlerini kuran yüklenici firmanın yada işletmede sigortalı çalışan personelin görüntü ve sistemleri meslek alanında ustalık belgesi yada görüntü ses sistemleri meslek alanı ile ilgili mesleki yeterlilik belgesini ibra etmek.
d-)mesleki odadan uygunluk raporu almak
e-)maliyeden alınmış yüklenici firmanın 15 gün geçerli vergi borcu yoktur yazısını almak

4-yüklenici firmalar belirtilen şartları yerine getirmesi halinde belediyeden ruhsat alabilmelidir aksi halde şartları yerine getirmeyen işletmelere ruhsat verilmemelidir.



sonuç olarak yeni binalara kurulan merkezi uydu anten ve kamera kayıt güvenlik sistemlerinin daha güvenli ve teknik şartlara uygun bir şekilde kurulabilinmesi için çevre şehircilik bakanlığı ve Türkiye elektrik elektronik teknisyenleri federasyonu ve ortak çalışma başlatarak kontrol yönetmeliği hazırlayarak çözüme kavuşturulmasını arz ederiz.
Henüz yorum yazılmamış.

Yorum yaz

Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.

Oylama

Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.
Sayfa oluşturulma süresi: 0.07 saniye - 28 Sorgu
7,525,670 Tekil Ziyaretçi